เลือกเรียนตามเรื่องที่คุณสนใจ

ผู้สอนมีความชำนาญ
สรุปเนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ช่วยให้
คำแนะนำที่เหมาะกับผู้เรียนแค่ละคน

เน้นการสอนแบบ
ตัวต่อตัวหรือกลุ่มไม่เกิน 4 คน

จะเรียนแบบตัวต่อตัวแบบเข้มข้น
หรือเป็นกลุ่ม พ้องเพื่อนก็สนุก

สามารถนัดเรียน
ทั้งแบบ online และ onsite

ทั้งแบบ Vdo call เช่น Google meet
หรือนัดเจอ *เฉพาะกรุงเทพฯ

ช่องทางชำระเงิน

กสิกรไทย

749 2 41573 6

กรุงศรีอยุธยา

095 1 24030 9

ทหารไทยธนชาต

240 2 12456 0