Basic French เน้นให้พูดได้

เข้าใจการออกเสียง มีการพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถนำไปต่อยอดได้เอง และไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหา เรียนไปแต่ใช้ประโยชน์จริงไม่ได้ภายหลัง

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
รูปแบบการสอน
ราคา

4,500 บาท / 10ชม.

เวิร์กชอปนี้เรียนอะไรบ้าง?

เข้าใจหลักการออกเสียงของชาวฝรั่งเศส ได้ฝึกฝนเสียงต่างๆ

ได้ฝึกถาม-ตอบ ประโยคง่ายๆ

เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐาน เช่นการผันคำกริยา และ adj.

เรียนการสวัสดี อวยพร ทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ โดยเข้าใจวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของชาวฝรั่งเศส

สามารถเขียนแนะนำตัวเองได้ เล่าเรื่องตัวเองพื้นฐานเป็นภาษาฝรั่งเศสได้

ได้เข้าใจวิธีพูดคุยโต้ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องนึกก่อนพูด

ภาษากายเล็กๆน้อยๆที่ชาวฝรั่งเศสมักใช้ประกอบการสื่อสาร

สามารถเล่าความชอบ หรืองานอดิเรกของตนได้

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่