Clear Conjonction เชี่ยวชาญคำสันธาน

Clear Conjonction เชี่ยวชาญคำสันธาน

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-level โดยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการ
รูปแบบการสอน
ราคา

399 บาท

เวิร์กชอปนี้ได้เรียนอะไรบ้าง?

ลิงค์ วิดีโอ คำสันธานแยกเป็นหมวดพร้อมตัวอย่างข้อสอบ

เช่น หมวด เพราะว่า ดังนั้น แม้ว่า อย่างไรก็ดี

ไฟล์ชีทสันธาน พร้อมรวมข้อสอบเก่าเรื่องสันธาน

วิธีจำไวยากรณ์ของการใช้สันธาน เช่น ตามด้วย infinitif, subjonctif, indicatif

เทคนิคการตัดช้อยส์

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่