French conversation for A-level

French conversation for A-level

Workshop นี้จะเป็นแบบวีดีโอ แนะนำข้อสอบพาร์ท conver และเทคนิคต่างๆ

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการ
รูปแบบการสอน
ราคา

299 บาท

เวิร์กชอปนี้เรียนอะไรบ้าง?

ลิ้งก์วีดีโอบรรยายเนื้อหา และแนะนำลักษณะข้อสอบหมวดต่างๆ

การคำพูดแสดงอารมณ์ต่างๆ

สำนวนที่ใช้ในการซื้อของ ไปร้านค้า ขอความช่วยเหลือ

ไฟล์เนื้อหาและรวมข้อสอบ conver

รวมลิ้งก์ tiktok จาก influencer ต่างๆ

ฝึกทำข้อสอบเกี่ยวกับพูดตามมารยาทต่างๆ

ฝึกทำข้อสอบเกี่ยวกับการตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

สำนวนที่ใช้สื่อสารทางโทรศัพท์

ข้อควรระวัง คำที่อาจจำสับสน หรือโดนข้อสอบหลอก

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่