Workshop ผันกิริยาฝรั่งเศส

Workshop ผันกิริยาฝรั่งเศส

เน้นเรียนให้เป็นธรรมชาติ ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้พูดบ่อยๆ และให้ผู้เรียนฝึกพูดจากเรื่องราวของตัวเอง

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
● ผู้ที่ต้องการ ,
  • ผู้ที่ต้องการ สอบ A-Level, สอบ Delf
  • นักเรียนศิลป์ฝรั่งเศส ชั้นม.5- ม.6 ที่ต้องการเรียนผันทีเดียวจบ
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้พูดในชีวิตประจำวัน (ต้องเคยมีพื้นฐานบ้าง)
  • ระดับความเข้มข้นในการสอนปรับตามความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน
รูปแบบการสอน
ราคา

4,000 บาท

เวิร์กชอปนี้ได้เรียนอะไรบ้าง?

ฝึกเล่าเรื่องอดีตที่ทำประจำเป็นนิสัย (Imparfait) เทียบกับปัจจุบัน (présent)

ฝึกเล่าอดีตให้เข้มข้นขึ้น (plus-que-parfait) และทบทวนการใช้อดีตทั้งหมด

ฝึกเล่าเรื่องอนาคตทั้งหมด (futur proche, futur simple,futur antérieur)

ฝึกแต่งประโยคด้วยการผันกริยาเป็นรูป ing (participe présent, gérondif, adj)

ฝึกเล่าเรื่องอดีตที่ทำไปแล้ว (passé composé) กับอดีตที่เพิ่งเกิด (passe récent)

ฝึกพูดประโยคคำสังและแสดงอารมณ์ไม่แน่ใจ (impératit, subjonctit)

ฝึกเล่าเรื่องด้วยคำว่า ถ้า….(สมมติ เพ้อฝัน บ่นเสียดาย) (conditionnels et si)

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่