Pre – Delf A1, A2

Pre – Delf A1, A2

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานฝรั่งเศส และต้องการซ้อมสอบก่อนสอบจริง

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการ
รูปแบบการสอน
ราคา

990 บาท / 3 ชม.

เวิร์กชอปนี้เรียนอะไรบ้าง?

อธิบายโครงสร้างข้อสอบ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบมาก่อน)

ซ้อมสอบเพื่อเสริมความมั่นใจก่อนสอบ

แนะนำเทคนิคการฟัง พูด อ่าน เขียน

ตรวจแบบฝึกหัดเขียนให้นอกรอบ 2-4 บทความ

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่