ผัน Verbes ผ่านบทเพลง

ผัน Verbes ผ่านบทเพลง

สนุกกับ Concept การผันกิริยาฝรั่งเศส โดยยกตัวอย่างจากท่อนต่างๆในบทเพลง เพื่อให้ผู้เรียนจำตัวอย่างไปใช้ประโยชน์ได้

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการ
รูปการสอน
ราคา

799 บาท / 3 ชม.

เวิร์กชอปนี้เรียนอะไรบ้าง?

ฝึกการพูดภาษาฝรั่งเศสแบบอดีต ปัจจุบัน อนาคต สมมติ และ Subjonctif ให้เข้าใจประโยชน์หรือเซ้นส์ของการใช้

ผู้เรียนจะรู้สึกว่า การผันกิริยาไม่ใช่เรื่อง Suffer และใช้เวลาท่องจำนาน

เทคนิคการจำรูปแบบการผัน เทคนิคการจดสรุป

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่