Basic French For Hotel

Workshop นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ที่ทำงานโรงแรมได้เข้าใจภาษาฝรั่งเศส รู้สึกสนุกกับภาษานี้ และต่อยอดไปฝึกฝนเพิ่มเติมเองได้

สอนคำสันธานซึ่งเป็นส่วนสำคัญในข้อสอบ A-lepevel โยเฉพาะพาร์ท Reading & Writing

รายละเอียดเวิร์กชอป

 เวิร์กชอปนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการ
รูปการสอน
ราคา

400 บาท / 2 ชม.

เวิร์กชอปนี้เรียนอะไรบ้าง?

ฝึกพูดทักทายในช่วงเวลาต่างๆของแต่ละวัน บอกลา อวยพร

คำพูดสั้นๆ ขอบคุณ ขอโทษ

เข้าใจวิธีการออกเสียงฝรั่งเศสพื้นฐาน รูปปากและเสียงที่ต่างจากภาษาไทย

สอนประโยคต่างๆ และให้คำแนะนำตามความต้องการของผู้เรียน

อยากเรียน แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี

สอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้เลยที่นี่